FUQIZIMI SOCIO-EKONOMIK
I BALLKANIT PERËNDIMOR

APLIKACION

VËREJTJE.
Aplikacioni mbushet vetem njehere, ju lutem kontrolloni te dhanat para aplikimit sepse i njejti aplikant nuk do kete mundesi te aplikoj perseri.
Fushat me shenjen * janë të domesdosshme, ndërsa me ? ju ndihmojnë me informata shtesë.

Scroll to Top