Projekti "Përfshirja dhe fuqizimi ekonomik në Ballkanin Perëndimor"

VODIC ZA APLICIRANJA

Da bi ostvarili pravo da se prijave za prvu fazu, podnosioci zahteva treba da:

 • Budu stanovnici sa stalnom adresom i posluju u jednoj od gore pomenutih opština;
 • Imaju važeću ispravu Republike Kosovo;
 • Budu spremni da učestvuju u investiciji u iznosu od 20%;
 • Budu:
 • novi biznis (start-up);
 • registrovan biznis; poslovno operativni, ali ne registrovani;
 • Pošalju popunjenu prijavu na adresu navedenu u aplikaciji.

ISKLJUČUJUĊI KRITERUJUMI

Aplikant/kinja će biti isključen iz daljeg učešća ako:

 • Ne poseduje važeći identifikacioni dokument Republike Kosovo;
 • Nije stanovnik/ca jedne od navedenih opština;
 • Podnese zahtev nakon isteka zvaničnog roka za aplikaciju;
 • Podnese više od jedne aplikacije;
 • Sluzbena lice
 • Direktno ili indirektno nudi, obećava, daje ili zahteva mito ili druge koristi, u cilju stvaranja ili razvoja poslovanja.

Projekti koji neće biti finansirani od strane ovog projekta su:

 • Ideje/preduzeća verskog ili političkog karaktera;
 • Ideje/preduzeća koja direktno ili indirektno predstavljaju opasnost za okolinu (zagađuje životnu sredinu);
 • Ideje/kompanije koje imaju za osnovu trgovinu/maloprodaju;
 • Ideje/preduzeća koja su u suprotnosti sa ustavnim i zakonskim okvirom Republike Kosovo;
 • Stipendije za studije, studijska putovanja, učešće na konferencijama u inostranstvu;
 • Ideje koje zahtevaju opremu koja nije u skladu sa poslovnim aktivnostima;
 • Otkup stoke, živine i pčela (izuzimajući opremu).

KRITERIJUMI ZA IZBOR

Zajedničke komisije sastavljene od zvaničnika Help, opštinskih zvaničnika i stručnjaka će na terenu pregledati sve primljene aplikacije. Pre početka procesa selekcije u prvoj fazi i u skladu sa ciljevima projekta će se definisati ekonomski i socijalni kriterijumi.

Ekonomski kriterijumi za procenu poslovnih ideja aplikanata su:

 • Veštine kandidata;
 • Poznavanje predložene aktivnosti;
 • Konkurencija;
 • Zakonski uslovi za poslovanje na Kosovu;
 • Obrazloženje potrebne opreme;
 • Očekivani prihod;
 • Troškovi;
 • Dobit itd

Socijalni kriterijumi odnose se na:

 • Socijalni status potencijalnih korisnika i nivo osetljivosti;
 • Procena životnih uslova;
 • Raspoloživi dohodak domaćinstva, i
 • Druge relevantne činjenice.

PREDNOSTI

U proceni aplikacija prednost će imati:

 • Nove/inovativne ideje / uštede energije ideje sa potencijalom
 • Za rast i održivost;Preduzeća koja stvaraju nova radna mesta;
 • Žene kandidati;
 • Zajednice;
 • Osobe sa invaliditetom;
 • Ljudi sa manje mogućnosti zapošljavanja.

NAČIN PODRŠKE

 • Finansijska podrška i sufinansiranje će biti dodeljeni korisnicima koji su ispunili sve neophodne kriterijume i stekli maksimalan broj bodova na osnovu kriterijuma za ocenjivanje.
 • Finansiska podrška i sufinansiranje će biti podeljeni u opremi (ne u gotovini). Prosečni iznos granta koji će podeliti Help za jednog korisnika je 2.400,00 € – na ovaj iznos se dodaje sufinansiranje od strane korisnika sa 20% od vrednosti granta.

PROCENA APLIKACIA

 • Help  će osnovati nezavisnu komisiju koja će proceniti sve aplikacije;
 • Komisija je potpuno nezavisna i isključivo odgovorna za odabir pobedničkih ideja;
 • Nezavisna komisija, nepristrasno i u skladu sa odobrenim kriterijumima će ocenjivati sve primljene aplikacije;
 • Help zadržava pravo da odbije prijave koje ne zadovoljavaju kriterijume aplikacija.

PROCENA APLIKACIA

 • Help  će osnovati nezavisnu komisiju koja će proceniti sve aplikacije;
 • Komisija je potpuno nezavisna i isključivo odgovorna za odabir pobedničkih ideja;
 • Nezavisna komisija, nepristrasno i u skladu sa odobrenim kriterijumima će ocenjivati sve primljene aplikacije;
 • Help zadržava pravo da odbije prijave koje ne zadovoljavaju kriterijume aplikacija.

PROCEDURE AKTIVNOSTI OBUHVATAJU

 • Aplikacija;
 • Evaluacija i početna selekcija (prva faza);
 • Korisnici koji prodju prvi proces selekcije biće obilaženi kućnim posetama i / ili posetama prostorijama u kojima posluje preduzeće;
 • Konačni izbor korisnika (druga faza);
 • Potpisivanje ugovora za investicije i sufinansiranje od primaoca sa 20% od iznosa granta;
 • Sufinansiranje /prenos sredstava na bankovni račun Help  od strane korisnika sredstava;
 • Organizacija obuke za izabrane korisnike;
 • Distribucija opreme korisnicima;
 • Tehnička podrška za izabrane korisnike;
 • Rad u zajednici od strane korisnika;
 • Kontinuirano praćenje korisnika.

GLAVNI ZADACI KORISNIKA

 • Sufinansirati 20% granta na žiro račun Help, preko bankarskog transfera;
 • Da registruje poslovnu aktivnosti kao pravno lice, u skladu sa zakonima Republike Kosovo, pre dobijanja opreme.
 • U slučaju da je poslovanje registrovano, mora da legalno zaposli najmanje jednu osobu;
 • Da učestvuje u obuci organizovanoj od strane Help.

DOBIJANJE OBRASCA ZA APLIKACIJU

Obrazac za aplikaciju možete da dobijate:

 • Na informativnom sastanku u vašoj zajednici, ili,
 • Preuzmite preko interneta na stranici www.help-kosovo.org ili u vašoj Opštini.

PODNOŠENJE POPUNJENIH APLIKACIJA

 1. Preko pošte

Popunjene aplikacije i prateća dokumentacija moraju biti dostavljena poštom na adresu:

Help Kosovo, Poštanski fah br. 23 10000 Priština Republika Kosovo
 • Online aplikacija

apply@help-kosovo.org

https://apply.help-kosovo.org/sr/

Poslednji rok za podnošenje popunjenih aplikacija je 19.05.2023, 16:00.

Scroll to Top