UDHËZUES

KRITERET PËR APLIKIM Për t’u kualifikuar për aplikim për fazën e parë, aplikuesi/ja duhet:      KRITERET PËRJASHTUESE Aplikuesi/ja do të përjashtohet nga pjesëmarrja e mëtejshme në qoftë se: Projektet që nuk financohen nga ky projekt janë: KRITERET E PËRZGJEDHJES Komisioni i përbashkët i përbërë nga zyrtarë të Help, zyrtarë komunal dhe ekspert të fushave do t’i … Continue reading UDHËZUES