USLOVI

VODIC ZA APLICIRANJA Da bi ostvarili pravo da se prijave za prvu fazu, podnosioci zahteva treba da: ISKLJUČUJUĊI KRITERUJUMI Aplikant/kinja će biti isključen iz daljeg učešća ako: Projekti koji neće biti finansirani od strane ovog projekta su: KRITERIJUMI ZA IZBOR Zajedničke komisije sastavljene od zvaničnika Help, opštinskih zvaničnika i stručnjaka će na terenu pregledati sve … Continue reading USLOVI