PËRFSHIRJA DHE FUQIZIMI EKONOMIK

NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Para se te aplikoni, ju lutem sigurohuni ti lexoni dhe kuptoni kriteret e aplikimit.

APLIKACION

VËREJTJE.
Aplikacioni plotësohet vetem njëhere, ju lutem kontrolloni të dhënat para aplikimit sepse i njejti aplikant nuk do kete mundesi te aplikoj perseri.
Fushat me shenjen * janë të domesdosshme, ndërsa me ⓘ ju ndihmojnë me informata shtesë.

Scroll to Top